בעולם הדינמי, צעירים מרבים להחליף מקומות עבודה מסיבות שנות כמו הרצון להתקדם הלאה לתפקיד טוב יותר, שיפור התנאים וכו’. החלפת מקום עבודה הוא בהחלט עניין מבורך, אולם טומן בחובו שינויים בתנאי העסקה המחייבים התאמה לאופי התפקיד החדש.

טיפול בריסק זמני

את מוצרי הביטוח השונים כמו חיסכון יש להתאים לתפקיד החדש, או לשמור על הסדר ריסק זמני עד למציאת עבודה חדשה. 

ייעוד כספיי פיצויים

את כספי הפיצויים יש לייעד לקצבת זקנה/, דחיית התחשבנות/פדיון כספים כאשר העדיפות היא לחסוך את הכספים לקצבת הזקנה בפנסיה.