מזל טוב שוב! לידת ילד מביאה עמה אור ואהבה המקשרים בין בני הזוג. אולם, באותה נשימה עליך להיערך היטב מבחינה פיננסית ולדאוג לעתיד הילד והמשפחה.

שינוי מצב משפחתי בקרן פנסיה

כדאי לבדוק האם המסלול בקרן פנסיה שלך תואם את מצבך המשפחתי הנוכחי, כך הקרן תחושב על פי המצב המשפחתי החדש.

הגדלת סכומי הביטוח
ממבוטח בודד או מזוג הפכת למשפחה של ממש, ולכן חשוב להגדיל את סכומי הביטוח בפוליסת החיים. נציין כי פוליסת החיים היא עוגן כלכלי במקרה של חלילה מוות. כמו כן, מומלץ להגדיל את החיסכון הפנסיוני בכדי לדאוג לעתיד המשפחה שזה עתה התרחבה. 

הוספת בני המשפחה לפוליסות בריאות/סיעוד/מחלות קשות
זה הזמן המתאים לצרף את הילד לביטוחי הבריאות השונים, כדי שגם הוא יהיה מכוסה בביטוח בריאות מקיף. 

נושא המוטבים ומנגד האפוטרופוס 
זה הזמן להוסיף את הילד כמוטב בפוליסות מסוימות. מובן שהילד נחשב לקטין עד גיל 18, ולכן ההורה השני יוגדר כאפוטרופוס לניהול הכספים עבורו.