מזל טוב! חיי הנישואין משפיעים על אורח החיים שהורגלנו אליו, ובמקביל גם על העתיד הפנסיוני, ולכן אנחנו ממליצים על מספר שינויים קטנים ומשמעותיים.

 

שינוי מצב משפחתי בקרן הפנסיה

חלק מהמבוטחים בוחרים לוותר על כיסויי לבן הזוג בקרן הפנסיה בתקופה בה הם רווקים, ולכן מיד לאחר החתונה יש הודיע על השינוי במצבך המשפחתי  בכדי להבטיח כיסוי של בן הזוג במקרה של מוות חלילה.

 

עדכון סכומי ביטוח בפוליסות הביטוח

 יש לבחון האם סכומי הביטוח הקיימים הולמים את הצורך המשפחתי או נדרשים להתאמות.

 

הוספת בני המשפחה לפוליסות ביטוח בריאות

הוסיפו את בן או בת הזוג כדי שגם הם יהיו מבוטחים בביטוח בריאות. נציין שרגע לפני הרחבת התא המשפחתי והצאצאים שבדרך, זה הזמן המתאים ביותר לדאוג שכולם יהיו מכוסים בביטוח בריאות מקיף.

 

שינוי מוטבים בפוליסות הביטוח

בחלוף השנים וודאי רכשתם מספר פוליסות כמו ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה וכו’. זה הזמן להוסיף את המוטבים (בני הזוג) לפוליסה הקיימת.