תחומי פעילות > ביטוח לעסקים > ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח קבלנים נועד להעניק כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים בתהליכי בנייה, ונציין כי יש לא מעט סיכונים שכאלה. הביטוח מאפשר לקבלנים לקבל כיסוי מלא לנזקים שעשויים להיגרם, החל משלב הקמת הפרויקט, דרך ביצוע עבודת תשתיות ועד ביטוח רכוש וצד ג'. למעשה, כלל עבודות הבנייה וההקמה של פרויקטים, כמו גם עבודות ההנדסה מכוסות במסגרת הביטוח.  בפוליסת ביטוח קבלנים קיימים שלושה חלקים:

  • כיסוי לרכוש
  • כיסוי בגין אחריות המבוטח לנזק שייגרם לצד שלישי
  • כיסוי בגין אחריות המבוטח כלפי עובדים המועסקים על ידו בפרויקט

דני עובדיה סוכנות ביטוח מתמחה בתחום ביטוח עבודות קבלניות זה שנים רבות ומבטחת חברות פרטיות וציבוריות בהיקף מהותי, תוך טיפול בצורכי הביטוח הספציפיים של כל מבוטח ומבוטח. הפוליסות וההרחבות לפוליסות שאנו מתאימים ללקוחותינו עמדו ועומדות במבחן המציאות ברגע האמת. נציין כי קבלנים עוסקים בעבודות שונות באתרים שונים בו זמנית, ולא תמיד באתרים קבועים, ולכן אנו מציעים פוליסה פתוחה המאפשרת לערוך ביטוח בתחילת תקופת ההתקשרות - לכל העבודות הקבלניות שיהיו באותה השנה. פרמטר זה חוסך מהקבלן עריכת ביטוח קבלנים לכל עבודה בנפרד.  הפוליסה נערכת על בסיס שנתי משוער ונותנת כיסוי לכל העבודות בכל תקופת הביטוח. לפני תחילת כל עבודה יש להודיע למבטח על תחילת העבודה החדשה והכיסוי נכנס לתוקף. להתייעצות עם צוות סוכני הביטוח של הסוכנות, התקשרו אלינו עוד היום >>> 

 

לקבלת הצעת מחיר מלאו את הפרטים

* שם פרטי :
* שם משפחה:
* מספר ת.ז:
* טלפון:
* דואר אלקטרוני:
שם חברה / תאגיד:
מהות העיסוק:
תאריך סיום פוליסה נוכחית:
חברת ביטוח נוכחית:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.